เอไอไทยเจน

SMARTFARM

FAQ

ABOUT US

เอไอไทยเจน

SMARTFARM

FAQ

ABOUT US

คำถามที่พบบ่อย

Q: AIThaiGen คืออะไร?
A: AIThaiGen เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนื่องจากมีเนื้อหากระชับและเข้าใจง่าย พร้อมกับมีกิจกรรมให้ได้ฝึกทำ เช่น การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การใช้ AI ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ และการสร้างโมเดล AI ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำตามคำสั่งต่างๆและการสร้างโมเดล AI ด้วยตนเอง เป็นต้น AIThaiGen ช่วยทำให้การเรียนด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องสนุก ง่าย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI กับงานด้านต่างๆในอนาคตอีกด้วย
Q: ควรใช้ AIThaiGen ผ่านเบราว์เซอร์อะไร?
A: เบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AIThaiGen คือ Google Chrome เนื่องจาก AIThaiGen สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ microbit ได้ และการใช้ microbit ผ่าน Google Chrome ได้ทำการทดสอบแล้วว่าไม่มีปัญหา
Q: ฟังก์ชันบางอย่างทำงานผิดปกติหรือไม่แสดงผลลัพธ์อย่างที่ควรเป็น น่าจะเกิดจากสาเหตุใดบ้าง? และแนวทางการแก้ไขในแต่ละสาเหตุ
A: หากบางฟังก์ชันทำงานผิดปกติ อาจเกิดจากการที่เบราว์เซอร์บันทึกข้อมูลคุกกี้และแคชมากจนเกินไป ควรล้างแคชและคุกกี้แล้วลอง
วิธีการล้างแคชและคุกกี้ >> 1.เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ >> 2.ให้คลิกเพิ่มเติมที่ด้านขวาบน >> 3.คลิกเครื่องมือเพิ่มเติมจากนั้นเลือกล้างข้อมูลการท่องเว็บ >> 4.เลือกช่วงเวลาจากด้านบน หากต้องการลบทุกอย่างให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น >> 5.เลือกช่องข้างๆ คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ และ รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้ >> 6.คลิกล้างข้อมูล
หากล้างแคชแล้วยังพบปัญหาเดิม สามารถแจ้งปัญหาได้ทาง inbox Facebook: AIThaiGen
Q: ถ้าหาก microbit อ่านค่าได้ -1 ควรแก้ไขอย่างไร?
A: ให้ถอดสายที่เสียบอยู่กับ microbit แล้วเสียบใหม่
Q: ถ้าหาก microbit อ่านค่าไม่ได้ ควรแก้ไขอย่างไร?
A: ให้กดปุ่มรีเฟรชเบราว์เซอร์ หรือกด F5
Q: ถ้าหากภาพไม่โหลดแก้ไขอย่างไร?
A: เปิด chrome://gpu แล้วตรวจสอบ 1.Graphics Feature Status 2.Problems Detected 3.Graphics Feature Status for Hardware GPU 4.Problems Detected for Hardware GPU
หากพบปัญหา 'Gpu compositing has been disabled, either via blocklist, about:flags or the command line. The browser will fall back to software compositing and hardware acceleration will be unavailable. Disabled Features: gpu_compositing' ให้ไปที่ chrome://flags แล้วค้นหา 'Override software rendering list' > เปิดการใช้งาน > รีสตาร์ทเบราว์เซอร์
Follow us