เอไอไทยเจน

คำถามที่พบบ่อย
คำถามจากผู้ใช้งานจริง และตอบทุกข้อสงสัยของการใช้งาน
questionmarks
1. AIThaiGen คืออะไร?
-
AIThaiGen เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนื่องจากมีเนื้อหากระชับและเข้าใจง่าย พร้อมกับมีกิจกรรมให้ได้ฝึกทำ เช่น การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การใช้ AI ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ และการสร้างโมเดล AI ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำตามคำสั่งต่างๆและการสร้างโมเดล AI ด้วยตนเอง เป็นต้น AIThaiGen ช่วยทำให้การเรียนด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องสนุก ง่าย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI กับงานด้านต่างๆในอนาคตอีกด้วย
2. ควรใช้ AIThaiGen ผ่านเบราว์เซอร์อะไร?
+
เบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AIThaiGen คือ Google Chrome เนื่องจาก AIThaiGen สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ microbit ได้ และการใช้ microbit ผ่าน Google Chrome ได้ทำการทดสอบแล้วว่าไม่มีปัญหา
3. ฟังก์ชันบางอย่างทำงานผิดปกติหรือไม่แสดงผลลัพธ์อย่างที่ควรเป็น น่าจะเกิดจากสาเหตุใดบ้าง? และแนวทางการแก้ไขในแต่ละสาเหตุ
+
หากบางฟังก์ชันทำงานผิดปกติ อาจเกิดจากการที่เบราว์เซอร์บันทึกข้อมูลคุกกี้และแคชมากจนเกินไป ควรล้างแคชและคุกกี้แล้วลอง
วิธีการล้างแคชและคุกกี้ >> 1.เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ >> 2.ให้คลิกเพิ่มเติมที่ด้านขวาบน >> 3.คลิกเครื่องมือเพิ่มเติมจากนั้นเลือกล้างข้อมูลการท่องเว็บ >> 4.เลือกช่วงเวลาจากด้านบน หากต้องการลบทุกอย่างให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น >> 5.เลือกช่องข้างๆ คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ และ รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้ >> 6.คลิกล้างข้อมูล
หากล้างแคชแล้วยังพบปัญหาเดิม สามารถแจ้งปัญหาได้ทาง inbox Facebook: AIThaiGen
4. ถ้าหาก microbit อ่านค่าได้ -1 ควรแก้ไขอย่างไร?
+
ให้ถอดสายที่เสียบอยู่กับ microbit แล้วเสียบใหม่
5. ถ้าหาก microbit อ่านค่าไม่ได้ ควรแก้ไขอย่างไร?
+
ให้กดปุ่มรีเฟรชเบราว์เซอร์ หรือกด F5
6. ถ้าหากภาพไม่โหลดแก้ไขอย่างไร?
+
1. เช็คว่าคอมพิวเตอร์เปิดกล้องได้ปกติหรือไม่ เช่น ทดลองเปิดกล้องด้วย zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ
2. ทดสอบในโหมดไม่ระบุตัวตน ถ้าหากเปิดได้ปกติให้ Clear cache แล้วลองใช้ในโหมดปกติอีกครั้ง
3. ไปที่ chrome://flags หัวข้อ 'Override software rendering list' เลือก 'Enabled' แล้วรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
4. ไปที่ chrome://flags หัวข้อ 'WebGL Developer Extensions' เลือก 'Enabled' แล้วรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
5. ไปที่ chrome://flags หัวข้อ 'WebGL Draft Extensions' เลือก 'Enabled' แล้วรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
6. ถ้าหากเปิดไม่ได้ให้ลองเปิดด้วยเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่น MS Edge