เอไอไทยเจน
TH
flag
เกษตรอัจฉริยะ🌱
"เกษตรอัจฉริยะ" เป็นระบบการเกษตรที่ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร แนวคิดหลักของ "เกษตรอัจฉริยะ" คือการใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ, ระบบการจัดการน้ำ, และเซนเซอร์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อควบคุมและปรับแต่งการปลูกและการเลี้ยงพืชและสัตว์ให้เหมาะสมในทุกสภาพแวดล้อม ช่วยลดการสูญเสียในการเกษตร, ประหยัดทรัพยากร, และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น.

earthrocketstarstarstarstarstarstarstarstar
Fish Tank
Alarm
Smart
Garden-box
Smart
Plant Board
สลัด
สลวย
ผู้ร่วมโครงการ
ผมสนใจเกษตรอัจฉริยะและคิดว่าอนาคตต้องบูมในไทยส่วนตัวผมได้ความรู้จากการอบรมเยอะทั้งเรื่องของ AI และเรื่องของการทำเกษตร
ผู้ร่วมโครงการ
เข้าใจเรื่อง AI มากขึ้นจากตอนแรกได้รู้องค์ประกอบของ AI แถมยังได้รู้พื้นฐานและการประมวลผลข้อมูลด้วย
ผู้ร่วมโครงการ
โปรแกรมของ AIThaiGen เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้
starstar
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทีมชนะเลิศโครงงานด้านเกษตรอัจฉริยะกับ AIThaiGen
จากการเรียนในห้องเรียน สู่การประกวดโครงงานเกษตรอัจฉริยะ โปรเจคที่ได้รับการพัฒนาโดยนักศึกษา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
medal
treeplatform
platform
ผู้สนับสนุน
MULOGOpmuLogo
starstarstarstar