เอไอไทยเจน

AIThaiGen
AIThaiGen
เอไอไทยเจน
แหล่งเรียนรู้ด้าน AI (Artificial Intelligence)
เรียนรู้ AI กับเพื่อนกว่า
......
เอไอไทยเจน เรียนรู้ "การเขียนโค้ด" ด้วยวิธีที่ง่ายและสนุก
สนับสนุนโดย
โครงงานด้านเกษตรอัจฉริยะกับ AIThaiGen
จากการเรียนในห้องเรียน สู่การประกวดโครงงานเกษตรอัจฉริยะ โปรเจคที่ได้รับการพัฒนาโดยนักศึกษา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
medal
treeplatform
platform
เอไอไทยเจนสอนอะไรบ้าง ?
เรามีหลักสูตรการเรียนเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่ายเหมาะกับทุกวัยที่ต้องการเริ่มเริ่ม
เริ่มต้นจากบทเรียนแรก
Block coding เพื่อเรียนรู้ AI เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้จนไปถึงบทเรียนระดับท้าทาย
การเขียนโปรแกรมแบบพิมพ์
หรือการใช้บล็อกคำสั่งสองสไตล์การเขียนโค้ดที่มีให้เลือก
ร่วมสร้าง AI ให้หุ่นยนต์
สำรวจโลกของ AI ที่ไม่ใช่แค่การควบคุมหุ่นยนต์เรามีแอปพลิเคชัน AI ให้ทดลองควบคุมผ่านโค้ด เช่น SmartRoom
เรียนรู้ด้านการประมวลผลภาพ
ผ่านบทเรียนที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล
เรียนรู้ด้วยข้อมูลจริงและวิเคราะห์ด้วยการทำนายและการจัดกลุ่ม
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT
นำความรู้ที่ได้มาใช้งานจริง ด้วยการเชื่อมต่อระหว่าง Softwere กับ Hardwere
นักเรียนของเรา
มีนักเรียนกว่า 3,000 คน ที่เริ่มเรียนกับเรา ได้ทั้งประสบการณ์ที่จะต่อยอดในอนาคตและความสนุกสนานที่จะได้รับจากเรา
เอไอไทยเจน
ห้องปฏิบัติการเอมแล็บ (AIMLAB) ห้อง 6371 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
1