เอไอไทยเจน

SMARTFARM

FAQ

ABOUT US

เรียนรู้ AI กับเพื่อนกว่า

......

เอไอไทยเจน

เรียนรู้ "การเขียนโค้ด" ด้วยวิธีที่ง่ายและสนุก

เริ่มต้นจากบทเรียน

บทเรียนที่หลากหลาย เริ่มต้นจาก Block coding เพื่อเรียนรู้ AI เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้จนไปถึงบทเรียนระดับท้าทาย

การเขียนโปรแกรมแบบพิมพ์หรือการใช้บล็อกคำสั่ง

สองสไตล์การเขียนโค้ดที่มีให้เลือก

ร่วมสร้าง AI ให้หุ่นยนต์

สำรวจโลกของ AI ที่ไม่ใช่แค่การควบคุมหุ่นยนต์ AIThaiGen มี AI แอปพลิเคชันให้ทดลองควบคุมผ่านโค้ด เช่น SmartRoom

เรียนรู้ด้านการประมวลผลภาพ

ผ่านบทเรียนที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย

วิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เรียนรู้ด้วยข้อมูลจริงและวิเคราะห์ด้วยการทำนายและการจัดกลุ่ม

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT

นำความรู้ที่ได้มาใช้งานจริง
สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
Follow us